החכם עיניו בראשו- בייחוד כשאתם בעלי נחלה!

כולם מעדיפים להתעלם מבעיות, לדחות אותן ולקוות שהן תעלמנה או תפטרנה בעצמן.
האם "ההתעלמות" אי פעם אכן פתרה לכם בעיה אמיתית?
מדוע בעלי נחלי נחלות, בוחרים להתעלם מבעיות הקיימות אצלם בנחלה ומעדיפים לדחות את ההתמודדות עד שהבעיה הופכת להיות "צרה צרורה"?

עו"ד נעמה בר יעקב עושה סדר בנושאים הכואבים למתיישבים בארץ

מעשה שהיה:
שמעון קיבל כתב תביעה מרשות מקרקעי ישראל, בכתב התביעה הרשות דרשה משמעון לשלם דמי שימוש בסכום של כמעט 2 מיליון ₪ וכן להרוס מבנים שהוקמו שלא כדין ולהפסיק שימושים חורגים.
שמעון עדיין מבצע שימושים חורגים בנחלה. בנוסף, לשמעון 3 מבנים בנחלה אשר הוקמו שלא כדין.
שמעון, שמאוד נלחץ מתביעת רשות מקרקעי ישראל, פנה לאדריכל כדי להגיש תוכניות להסדרת הבניה החורגת ואכן, אדריכל החל בעריכת תוכניות להסדרה.

לכאורה, נראה ששמעון פעל כנדרש ונטל אחריות על הבעיה- אולם, לא כך המצב. שמעון פעל מאוחר מידי ולא לפי סדר הפעולות הנכון.

עוד לפני ששמעון קיבל את כתב התביעה, הגיע מפקח מטעם מנהל מקרקעי ישראל וערך סיור בנחלה. שמעון קיבל "התראה לפני הגשת תביעה בגין שימוש שאינו כדין במקרקעין". במסגרת מכתב ההתראה היתה לשמעון השהות לפנות להתייעצות משפטית ולבדוק כיצד עליו לפעול והאם הוא יכול להסדיר את כל המבנים בנחלה ומה העלויות שכרוכות בכך.
שמעון לא פנה לייעוץ משפטי כי קיווה שהבעיה "תיעלם".
הבעיה לא נעלמה אלא רק החמירה:
ראשית- באם שמעון היה פונה ליעוץ משפטי מסודר, הוא היה מקבל מיפוי של כל המבנים אשר ניתן להסדיר אותם בקלות, וכן היה מקבל הבהרה אילו מבנים אינם ניתנים להסדרה או שהסדרתם כרוכה בעלות גבוהה מאוד.
במצב כזה, המושכות היו בידים של שמעון להחליט מה נכון בשבילו וכיצד עליו לפעול.

בנוסף, אם שמעון היה הוא היוזם מול רשות מקרקעי ישראל ולא היה ממתין עד לקבלת התביעה, הסכום לתשלום היה נמוך משמעותית מן הסכום אשר נתבע כעת על ידי הרשות וכולל הוא רווח יזמי ותשלום דמי שימוש 7 שנים אחרונית.

שנית- כאשר מתנהל הליך משפטי כנגד מתיישב, רשות מקרקעי ישראל כבר לא מאפשרת לקדם הליכי הסדרה וזאת עד להפסקת כל השימושים החורגים במקרקעין ועד שישולמו דמי שימוש בגין שימושים אלו. לכן, הסכום ששילם בשלב זה, לאחר הגשת התביעה, לאדריכל, פשוט ירד לטימיון
היות שכל בקשה אשר יגיש שמעון לרשות בתקופה בה מתנהל הליך משפטי בבית משפט- לא תידון.

בשונה מהמקרה של שמעון, אתאר לכם את המקרה של יפעת:
יפעת גרה במושב במרכז הארץ, לפני שנים רבות הוגשה כנגדה תביעה על ידי רשות מקרקעי ישראל בה נדרשה להפסיק שימושים חורגים ולהרוס מבנים שהוקמו שלא כדין.
יפעת, שראתה את מגמת האכיפה הגוברת במושבים, החליטה להיות יוזמת ולפעול בהליכי הסדרה.
יפעת פנתה אלי לקבלת ייעוץ משפטי.
ניתחנו את מבנה הנחלה, בדקנו אילו היתרים קיימים, אלו מבנים הינם ברי הסדרה ומה העלויות שכרוכות בהסדרת כל אחד מהם.
את המבנים שאינם ברי הסדרה, יפעת פינתה והרסה. בנוסף, יחידה שבעבר פוצלה, כעת אוחדה עם בית המגורים המקורי. התוכניות היו מוכנות להגשה.
כאשר הגיע מפקח מטעם הרשות לסיור בנחלה יפעת כבר היתה מוכנה. מיידית הגשנו את התוכניות לרשות מקרקעי ישראל.
יפעת קיבלה שובר דמי שימוש לתשלום בסכום מופחת אשר לא כלל רווח יזמי ועמד על כ- 1,200,000 ₪. לאחר שניהלנו את ההשגה מול רשות מקרקעי ישראל הפחתנו את התשלום לסכום של 620,000 ₪!!!

לסיכום:
יש לך שימושים חורגים? יש לך מבנים שהוקמו שלא כדין? הגיע מפקח מהועדה המקומית או מרשות מקרקעי ישראל? חובה עליך לקבל יעוץ משפטי מקיף שיבהיר לך מה ניתן להסדיר, איך להסדיר והאם זה בכלל כלכלי לך לנקוט בהליך הסדרה או שבכלל עדיף לך לפנות.
והחכם עיניו בראשו, ויפה שעה אחת קודם.

שתף מאמר זה

מאמרים נוספים

באנו חושך לגרש…

ימי החנוכה הינם ימים מיוחדים, ימים בהם אנו מרבים באורה, מדליקים את נרות החנוכה ומתכנסים יחד בני המשפחה לחגוג יחד את הנס אשר נעשה ליהודים

תפריט נגישות